Dichte betonvloeren opruwen

Dichte betonvloeren stallen opruwen

Koeien, pinken, kalveren en jongvee gehuisvest in ligboxenstallen lopen vaak op vlakke vloeren, gemaakt van beton. De bovenkant van deze betonvloeren zijn vlak afgewerkt en worden na verloop van tijd glad. Betonvloeren die te glad zijn afgewerkt kunnen binnen een jaar al problemen geven. Door gebruik van roosterschuiven wordt de bovenkant van de betonvloer als het ware gepolijst. Betonvloeren zijn vaak nat en er ligt vaak een dun laagje mest op de vloer. Mest wat op de betonvloer blijft liggen zorgt voor een spekglad oppervlakte. Het risico dat een dier uitglijdt op een spiegelgladde betonvloer is zeer groot. Koeien worden onzeker en bang om te lopen. Het gebeurt regelmatig dat koeien vallen en geblesseerd raken, niet meer herstellen en afgevoerd moeten worden. Dit veroorzaakt economische schade, ergernis en is gevaarlijk. Bovendien laten de koeien of pinken, op een te gladde vloer, de tochtigheid niet zien omdat ze niet durven te springen op gladde betonvloeren. Als ze de tochtigheid niet laten zien, worden ze niet gedekt en worden ze niet drachtig.
De oplossing voor gladde betonvloeren is het slijpen van een profiel in het oppervlak van het beton.

Voordelen van opruwen van dichte betonvloeren

Dichte vloeren stal opruwen (2)
Het opruwen van betonvloeren in rundveestallen wordt gedaan om te gladde vloeren te voorkomen. Door het opruwen worden de betonvloeren weer goed beloopbaar. Door een profiel in de bovenlaag van het beton aan te brengen, zijn gladde vloeren verleden tijd. Hierdoor durven de koeien beter te lopen en laten ze de tochtigheid beter zien. We zien dan een betere vruchtbaarheid, worden meer koeien en pinken drachtig en dat zorgt voor betere bedrijfsresultaten. Als er minder kans is op uitglijden dan is dat goed voor het welzijn van de dieren en verongelukken minder koeien. Dit zorgt ervoor dat melkkoeien langer meegaan en meer melk produceren.

Nog een voordeel van het opruwen van een dichte betonvloer is dat het de levensduur van de vloer verlengt.

Hoe worden dichte betonvloeren in rundveestallen opgeruwd?

Dichte vloeren stal opruwen_3
  • Dichte betonvloeren in rundveestallen waar geen mestopslag onder aanwezig is
  • In stallen met een emissie-arme vloer, waar een mestschuif overheen loopt
  • In wachtruimtes achter de melkstal, deze dichte vloeren zijn vaak schuin oplopend
  • In situaties waar koeien op een verhard gedeelte buiten lopen
  • Erfverharding achter een koeienstal
  • Koepad of kavelpad.
Hoe wordt het opruwen van dichte betonvloeren in rundveestallen uitgevoerd? De techniek van het roosters opruwen is het slijpen van een profiel in het oppervlak door middel van diamantslijpen. Een opruwmachine met diamantschijven slijpt een profiel in de bovenkant van de betonvloer.

PRIJZEN OPRUWEN DICHTE BETONVLOEREN IN KOEIENSTALLEN

Het opruwen van dichte betonvloeren in koeienstallen kost tussen de € 4,25 en de € 4,75 per vierkante meter, afhankelijk van de grootte van het oppervlak en de situatie. Bent u op zoek naar de exacte prijzen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.